internetové

rádio Vysíláme pro Vás

„Vysílání České Konference“

Ať už jsou prázdiny nebo ne, ve světě klid a mír nenastává a naše vláda tomu jen přispívá. Čím to asi je? To bychom jen stěží rozklíčovali a navíc, každý má svůj názor. Tak či onak další prázdninové vysílání České Konference nám přináší po delší době výjimečný pohled na zahraniční dění ve světě v pořadu „Na západní frontě klid“ s RNDr. Marianem Kechlibarem, Ph.D a Alešem Svobodou.
Čeká nás též další zajímavý host, kterého si do svého pořadu přivede prof. MUDr. Pavel Kalvach, s CSc. PhDr Zdeňkem Pernesem, předsedou Rady seniorů ČR se dotknou tématu „Jak se žije důchodcům v České Republice?“
Ohlednéme se za Českou Konferencí, tentokrát s Ing. Janem Kubínem, spoluzakladatelem polit. hnutí CESTA, se kteým otevřeme stále důležitější otázku „Kudy a jak dál?“
A v samotném závěru nás čekají inspirativní slova o moudrosti v podání Ireny K.

Co dodat závěrem, máme se opravdu na co těšit, vždyť v pořadu “Vysílání České Konference” zazní mnoho zajímavých, aktuálních, ale též inspirujících informací a životních zkušeností, které do našeho života rozhodně patří.

Buďte ve střehu a s námi ve středu v živém vysílání na novém internetovém Rádiu BOHEMIA – Vysíláme pro vás  (www.vysilameprovas.cz).

„Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!“


Hosté pořadu „Vysílání  České Konference“ byli:

Věra Ludíková, prof. MUDr. Jana Pirk, DrSc., Mgr. Stanislav Novotný, Jan Petránek, Ing. Vít Syrový, Milan Vidlák, Jaroslav Kuchař, Ing. Radek Novotný, Pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel, JUDr. Marie Vodičková, Lenka Procházková, Radomír Pekárek, Oldřich Zajíc, Jaroslav Bašta, Jan Michal Kubín, prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., Michal Roškaňuk, Jan Veleba, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., Michal Semín, Mgr. Bc. Vít Rakušan, Petr Hepnar, Alexandr Tomský, Gabriela Filippi, Jan Bím, Dana Feminová, Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D., Oldřich Zajíc, …

Záznamy starších pořadů:

S prvním prázdninovým pořadem Vysílání ČESKÉ KONFERENCE tu máme pro vás jednu velkou změnu,
Rádio VPV přechází na název – Rádio BOHEMIA, které stále „Vysílá pro Vás“.
Tři ženy a tři témata, která zcela naplnila vysílání na Rádiu BOHEMIA jinou energií, která nás inspirovala i otevřela nový pohled na svět i na lidský život.
Mgr. Valentýna Lymarenko – Novodarská – Anastasia, Zvonící Cedry, nová vize,… Mgr. Hana Tonzarová, Th.D., – Cyril a Motoděj i Jan Hus, svoboda víry…, Eva Kavková – Zdravé jídlo, dharma, sebepoznání, ženství, nové energie …
To vše a ještě mnohem více jste mohli slyšet v dalším vysílání ČK na Rádiu BOHEMIA (www.radiobohemia.cz).


Prof. MUDr. Pavel Kalvach,CSc., si k rozhovoru pozval prof. JUDr Václava Pavlíčka, CSc, předsedu Nadace J.M.Z. Hlávkových, se kterým otevřeli velmi zajímavé téma: Ideje vzniku Československa a dopady na dnešní dobu. Též se dotkli vztahu k vlasti a historických událostí první a druhé světové války.
Marian Kechlibar a Aleš Svoboda v pořadu „Na západní frontě klid“ přinesli nejnovější informace ze světa.
Jaroslav Kuchař v pořadu „Jinou cestou“ se svým hostem Jaroslavem Baštou hovořili o blížícím se zásadnímu zlomu ve společnosti, o udržitelnosti demokracie, ochraně státu, volbách, o našem vztahu k Rusku, ale též historických souvislostech, které je dobré znát i vědět.
V samotném závěru se nám z technických důvodú nepodařilo kvalitně pustit slíbený text od B. Kočího, který zveřejníme samostatně na našich stránkách. Omlouváme se všem posluchačům.


Prof. MUDr. Pavel Kalvach,CSc., si k rozhovoru pozval Jana Schickera, zástupce Organizace „Řekni ne drogám, řekni ano životu!“. Aktuální informace ze zahraničí ve výjimečném pořadu „Na západní frontě klid“ s RNDr. Marianem Kechlibarem, Ph.D, a s Lucií Meškanovou jsme pohovořili o mužích a ženách, jejich postojích a proměnách v současné společnosti.


S Ing. Andreu Drašnarovou, Ph.D, jsme otevřeli téma o vzniku nemocí z celostního hlediska a také o právě připravovaném ALL festivalu v Litoměřicích, který spoluorganizuje. Již tradičně nás RNDr. Marian Kechlibar, Ph.D v jedinečném shrnutí nejaktuálnějších zahraničních zpráv přivítal v pořadu “Na západní frontě klid.” V závěru vysílání byla naším milým hostem opět Mgr. Hana Tonzarová, Th.D., se kterou jsme pohovořili ještě více na téma „Velikonoc“, a co se odehrávalo po nich. Také jsme otevřeli téma „křtu“, který je pro mnohé, jen málo pochopenou životní událostí, ale též velkým rozhodnutím.


Jaroslav Kuchař v pořadu „Jinou cestou“ představil se svým hostem JUDr. Petrem Jonášem projekt „Vědomí právníci“ a samozřejmě součané právo a spravedlnost v praxi. RNDr. Marian Kechlibar, Ph.D nás v bezpečné zóně pořadu „Nazápadní frontě klid“ informoval o aktuálním politickém dění v zahraničí. S Evou Kavkouvou jsme se přes živou stravu dotkli důležitých lidských vztahů mezi muži a ženami, hledání nových cest i lidského poznání kudy a jak dál. V závěru vysílání ČK jsme vyslechli krásný inspirativní text Bedřicha Kočího „Proč nejsme šťastni?“ v přednesu Ireny K.


Vysílání ČK před velkým pátkem bylo o velkých tématech, jako např: CZEXIT, Národní obrození,… se Mgr. Stanislavem Novotným a nebo téma Velikonočních svátků, duchovního poznávání a víry s Mgr.Hanou Tonzarovou, Th.D. a určitě nesmíme zapomenout na aktuální informace ze světa v jedinečném podání s  RNDr. Marianem Kechlibarem, Ph.D


Jaroslav Kuchař, Oldřich Zajíc, Marian Kechlibar a Hana Tonzarová to byli hosté dalšího vysílání ČK. O čem to bylo? – Domácí polit. scéna. Co si myslí občané naší země o současném dění. Brexit, horké novinky z evropského polit. dění a v závěru inspirace pro duši i zamyšlení nad smyslem života, hledáním pravdy a víry.


Zdravé jídlo, politika a vzdělávání, to byla témata našeho vysílání ČK, kdy jsme ve studiu přivítali ing. Víta Syrového nebo též „ing. Éčko“ poradce v oblasti výživy a zdravého životního stylu, autora knih: Tajemství výrobců potravin, Tajemství krve, Tajemství kosmetiky,… Samozřejmě jsme se M. Kechlibarem podívali na „Západní politickou frontu“, kde už dávno není klid. V závěru jsme pohovořili s ředitelem Institutu pro podporu inovativního vzdělávání Mgr. Pavlem Kraemerem, Ph.D.


V tomto vysílání ČK jsme hovořili s Danou Feminovou o humanismu, uprchlících, ale i o životě, který by neměl ztratit soucit, lidskost a ochotu pomáhat trpícím. M. Kechlibar nás obsáhle informoval o dění v USA, ale též v Evropě. Jeho politický rozhled, názory a postřehy jsou výjimečné a stojí za poslech. Též jsme se ohlédli za předešlými ročníky ČK a jejím navrhovaným projektem Cestou Cti, kterou přečetl Jan Konfršt. V závěru jsme vyslechli povzbudivá slova pro naše životní cesty od básnířky Věry Ludíkové – „Nevěřme pomluvám“ v přednesu Ireny Křížové.


Více.

Novým hostem ve vysílání ČK byla andragožka a expertka v oblasti šikany na pracovišti, zakladatelka Mobbing Free Institutu, informačního portálu sikanavpraci.cz a  ALL Festivalu – Litoměřice Mgr. Michaela Švejdová, .
Náš zahraniční zpravodaj Marian Kechlibar v pořadu „Na západní frontě klid“, nás informoval co se odehrává v Evropě, ale i v USA. V dalším „Ohlédnutí s Českou Konferencí“ jsme vyslechli důležité myšleneky a inspirace z ČK a také výběr myšlenek T. G. Masaryka v jedinečném přednesu Lukáše Hlavici.  V povzbudivých závěrečných slovech pro naše životní cesty zazněl text „Krajina mylosti“ od básnířky Věry Ludíkové v přednesu Ireny Křížové.


 

Obsah záznamu z 1. 2. 2017


 

Obsah záznam z 1. 1. 2017


Živě 19.7.2017 v 19:00.

Pořadem vás provází:

Karel Kříž

Koordinátor a moderátor České Konference, umělecký řezbář, autor knihy „Tajemství a síla slova“, instrumentalista, hráč na fujaru.

www.stromyazivot.cz

www.tajemstviasilaslova.cz

www.ceskakonference.cz

Vložte Váš e-mail, pokud chcete být informováni o dalším živém vysílání.

Vysílání ČK podporují